2016-05 (4)
Typowy skandynawski nożyk
Wersja ostateczna ;) otwarta
Wersja ostateczna ;) zamknięta
Nusz